Select Page

RAP – razširjen program

OPIS PONUJENIH DEJAVNOSTI 2020/21 OPISI 1. triada OPISI 4. – 5. razred OPISI 6. – 9. razred PRIJAVNICE 1. triada 4. – 5. razred 6. – 9. razred RAZŠIRJEN PROGRAM (RAP) Naša šola je bila izbrana kot ena izmed 19. šol, ki so od šolskega leta...

Cena prehrane

Cena malice v šolskem letu 2018/2019 cena malice za učenca znaša 0,80 € dnevno, za prejemnika subvencije je malica brezplačna. Zaradi delnega sofinanciranja (Občina Rače-Fram) so cene kosila naslednje: Kosila so količinsko in cenovno razporejena v tri kategorije:...