Select Page

Spoštovani starši, skrbniki!

Zaradi izvajanja ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID19, bo v vzgojno izobraževalnih zavodih na podlagi sklepa Vlade RS št. 18100-7/2020/2 in odredbe ministra za zdravje začasno prepovedano zbiranje ljudi v šolah. 

To pomeni, da se vzgojno-izobraževalna dejavnost ne bo izvajala fizično v šoli od 16. marca pa vse do preklica.

Učitelji, bodo za čas od 16. marca 2020 pa do preklica zbiranja za učence pripravili navodila za individualno obravnavo učne snovi. 

Slednje bomo objavili na spletni strani šole v razdelku Starši/Delo od doma.

Prosim, če spremljate spletno stran naše šole, na kateri bomo sproti objavljali nove informacije.

Hvala za razumevanje.

Rolando Lašič