Select Page

Šolska prehrana

Zakon o šolski prehrani Pravila šolske prehrane: Pravila o šolski prehrani OŠ Rače Prijava učenca na šolsko prehrano: Prijava na prehrano Kosila so količinsko in cenovno razporejena v tri kategorije: kosilo za 1. do 3. razred: 1,90 € kosilo za 4. do 5. razred: 2,00 €...

Govorilne ure

Razredni roditeljski sestanki Roditeljski sestanki: predvideni so trije, četrtega organizira razrednik po potrebi. Vsi roditeljski sestanki se praviloma začnejo ob 17.00 za razredno stopnjo, in ob 18.00 za predmetno stopnjo. Razrednik lahko po potrebi začetek sestanka...

Razpisi

Svet zavoda OŠ Rače na podlagi 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in na podlagi sklepa 1. izredne seje Sveta zavoda OŠ Rače z dne 9. 1. 2020 razpisuje delovno mesto RAVNATELJA Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja...

Šolski zdravnik

PREVENTIVNO ZDRAVSTVENO VARSTVO Preventivno zdravstveno varstvo šolskih otrok in mladine je organizirano skupinsko za posamezne šole oziroma razrede in ni vezano na izbranega osebnega zdravnika. Preventivne preglede bo izvedel imenovani zdravnik šole mag. Leon...

Šolska knjižnica

UREDITEV IN STROKOVNA POSTAVITEV KNJIŽNIČNEGA GRADIVA Knjižnično gradivo je urejeno v prostem pristopu na osnovi sistema univerzalne decimalne klasifikacije (UDK), leposlovno gradivo pa je razvrščeno po starostnih stopnjah. Tujejezično leposlovno gradivo je nameščeno...

Karierna orientacija

Ena izmed nalog OŠ je, da vsakemu učencu, ki se pripravlja na nadaljnje izobraževanje in vstop v svet dela pomaga. Šola to nalogo prevzema znotraj karierne orientacije, v kateri sodelujejo vsi strokovni delavci. Cilj aktivnosti je učencem pomagati pri odgovorni...