Select Page

Zaposleni

ŠT. PEDAGOŠKI DELAVCI DELOVNE NALOGE IZOBRAZBA NAZIV E. POŠTA 1. ROLANDO LAŠIČ ravnatelj univ. dipl. inž. računalništva svetovalec  rolando.lasic@osrace.si 2. ROMANA ZUPANČIČ pomočnica ravnatelja, učiteljica TJN prof. NEM in ZGO svetovalka romana.zupancic@osrace.si 3....

Organizacijska shema

Javni vzgojno-izobraževalni in varstveni zavod Osnovno šolo Rače je Občina Rače – Fram ustanovila z Odlokom o ustanovitvi javnih vzgojno izobraževalnih zavodov občine Rače – Fram (MUV, 27/96). Zadnja sprememba odloka je bila na 17. redni seji, dne 15. oktobra 2012...