Select Page

V letošnjem šolskem letu bomo organizirali šolo v naravi, in sicer za učence 7. razredov. Organizirana bo v okviru Centra šolskih in obšolskih dejavnosti v Trilobitu.

  • 7. Razred : 10. 02. 2019 – 14. 02. 2019 v CŠOD Trilobit

Dejavnost delno financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS, preostali strošek plačajo starši sami.