Select Page

Dokumenti šole

GDPR: Pravilnik o zbiranju in zavarovanju osebnih podatkov Katalog informacij javnega značaja: Katalog IJZ OŠ Rače Pravilnik o načinu dostopa do IJZ Letni delovni načrt: Letni delovni načrt OŠ Rače 19/20 LDN Enote vrtca pri OŠ Rače 19/20 Nacionalno preverjanje znanja:...