Select Page

Povezave

Ministrstvo za šolstvo in šport http://www.mss.gov.si/ Zavod RS za šolstvo http://www.zrss.si/ Center za socialno delo Maribor http://www.csd-mb.si/ Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše http://www.svet-center-mb.si/ Center za sluh in govor...

Učne težave

Po Zakonu o osnovni šoli se izobraževanje učencev z učnimi težavami izvaja tako, da jim šola prilagodi metode in oblike dela ter jim omogoči vključitev v dopolnilni pouk in druge oblike individualne in skupinske pomoči. Pri delu z učenci, ki imajo težave pri...

Izjava o zasebnosti

Piškotki na spletnih straneh šole Pravna podlaga Spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (UL št. 109/2012, 157. člen), ki je začel veljati v začetku leta 2013, je prinesel nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij...

Subvencioniranje šolske prehrane

Pridobitev subvencije je praviloma odvisna od povprečnega mesečnega dohodka na osebo v družini. Subvencija v višini cene malice pripada učencem pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo v družini, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku povezane osebe, ne presega...

Odjava

Starši odjavijo posamezni obrok za odsotnega učenca po telefonu, preko elektronske pošte ali spletnega obrazca za odjavo prehrane. Posamezni obrok so starši dolžni pravočasno odjaviti. Posamezni obrok je pravočasno odjavljen, če se ga odjavi vsaj en delovni dan prej,...