Select Page

Shema šolskega sadja

Naša šola je v šolskem letu 2018/2019 vključena v projekt SHEMA ŠOLSKEGA SADJA IN ZELENJAVE. Shema šolskega sadja in zelenjave (v nadaljevanju: SŠSZ) je ukrep skupne kmetijske politike EU v sektorju sadja in zelenjave. Namen tega ukrepa je ustaviti trend zmanjševanja...

Knjižni kotiček

KNJIŽNI KOTIČEK ZA STARŠE – POVABILO V ŠOLSKO KNJIŽNICO Cenjeni starši! Dobro vzgojiti otroka ni preprosto. Številnim staršem se to ne posreči, pa ne zato, ker bi bili nesposobni ali ker bi premalo ljubili svoje otroke – svojim otrokom želijo le najboljše....

Šolska skupnost

V šolski skupnosti Osnovne šole Rače opravljamo naslednje naloge: Izvolimo predsednika šolske skupnosti. Sprejmemo letni program dela. Zbiramo pripombe in predloge oddelčnih skupnosti na področju programa pouka. Vsi učenci od 2. do 9. razreda se lahko dejavno...

Vpis v prvi razred

Pogoji za vpis Starši morajo v 1. razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let. V mesecu februarju 2020 bomo tako vpisovali otroke, rojene od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014, za naslednje...