Select Page

ZAPISNIKI:
Zapisniki sej Sveta staršev

POVEZAVE:
Aktiv svetov staršev mariborskih osnovnih šol

Poslovnik Sveta staršev OŠ Rače

Poslovnik, ki je bil pripravljen po vzorčnem poslovniku Zveze aktivov svetov staršev Slovenije (http://www.zasss.si/), velja od 9. 6. 2017. Do takrat je bil v veljavi Pravilnik o delovanju Sveta staršev OŠ Rače.

Svet staršev je sestavljen iz predstavnikov staršev. Vsak oddelek ima v svetu staršev svojega predstavnika, ki je izvoljen na roditeljskem sestanku. Je posvetovalni organ.

Predstavniki vrtca za šolsko leto 2019/20:

SKUPINA Član/-ica sveta staršev
KOMETI Anastasija Granda
KAPLJICE Kristjan Valand
MEHURČKI Sandra Majcen
OBLAČKI Petra Lah
SONČKI Ana Breznik
SNEŽINKE Saša Horvat
ZVEZDICE Jadranka Donaj
MAVRICE Kaja Jauševec
LUNICE Mateja Hercog
DEŽNIKI Maja Rožman

Predstavniki oddelkov šole za šolsko leto 2019/20:

ODDELEK Član/-ica sveta ODDELEK Član/-ica sveta
1A Alenka Petrović 1B Anja Čelan
2A Barbara Rimele 2B Mojca Kline
3A Barbara Bradač 3B Žiga Pavlič
4A Olga Fekonja 4B Borko Bošković
5A Toni Bračko 5B Barbara Kokot
6A Iris Plečko 6B Kristijan Gselman
7A Repenšek Vesna 7B Mateja Belca
8A Barbara Spačal 8B Aleksander Zidanšek
9A Simona Sternad Vogrin 9B Matjaž Doberšek