Select Page

8. B

PRILAGOJEN URNIK SLOVENŠČINA MATEMATIKA ANGLEŠČINA NEMŠČINA GEOGRAFIJA ZGODOVINA FIZIKA KEMIJA BIOLOGIJA DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA KULTURA IN ETIKA ŠPORT LIKOVNA UMETNOST GLASBENA UMETNOST TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA IZBIRNI...

8. A

PRILAGOJEN URNIK SLOVENŠČINA MATEMATIKA ANGLEŠČINA NEMŠČINA GEOGRAFIJA ZGODOVINA FIZIKA KEMIJA BIOLOGIJA DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA KULTURA IN ETIKA ŠPORT LIKOVNA UMETNOST GLASBENA UMETNOST TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA IZBIRNI...

7. B

PRILAGOJEN URNIK SLOVENŠČINA MATEMATIKA ANGLEŠČINA NEMŠČINA ZGODOVINA GEOGRAFIJA NARAVOSLOVJE DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA KULTURA IN ETIKA ŠPORT LIKOVNA UMETNOST GLASBENA UMETNOST TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA IZBIRNI...

7. A

PRILAGOJEN URNIK SLOVENŠČINA MATEMATIKA ANGLEŠČINA NEMŠČINA ZGODOVINA GEOGRAFIJA NARAVOSLOVJE DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA KULTURA IN ETIKA ŠPORT LIKOVNA UMETNOST GLASBENA UMETNOST TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA IZBIRNI...

6. B

PRILAGOJEN URNIK SLOVENŠČINA MATEMATIKA ANGLEŠČINA in NEMŠČINA ZGODOVINA GEOGRAFIJA NARAVOSLOVJE ŠPORT LIKOVNA UMETNOST GLASBENA UMETNOST TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA GOSPODINJSTVO OSTALI...

6. A

PRILAGOJEN URNIK SLOVENŠČINA MATEMATIKA ANGLEŠČINA in NEMŠČINA ZGODOVINA GEOGRAFIJA NARAVOSLOVJE ŠPORT LIKOVNA UMETNOST GLASBENA UMETNOST TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA GOSPODINJSTVO OSTALI...